Renk seçin:


Fıkıh

İnsan, zaafiyetlerle dolu bir varlık… Yaratılış mâcerasında Hazret-i Âdem’le başlayan bu “insan” olma özelliğimiz, aynı...
Mümin bir kişin dünyalık olarak ne kadar sıkıntı çekerse çeksin ölümü temenni etmemelidir. Hz. Peygamber...
İsmin çoğulu olan esmâ kelimesi ile, “en güzel” anlamındaki hüsnâ kelimesinin oluşturduğu bir sıfat tamlaması...
İslâm, boşama hakkını erkeğe vermiştir. Zira boşama gibi yuvayı bir anda yıkma selâhiyeti, çoğu zaman hissî...
Sürekli devam eden abdest bozucu hallere özür denir. Örneğin , idrarını tutamama, devamlı gaz çıkarma,...
Mezhep sözlükte “gidilecek yer, gidilecek yol, görüş, doktrin ve akım”gibi mânalara gelir. Bir terim olarak...
“Allah” lafza-i celal Allah’ın ism-i özel ismidir. Kur’an’da -besmelelerle birlikte- 2800’den fazla “Allah” ismi geçmektedir....
Cuma sûresinin 9. âyetinde beyan buyrulduğu gibi, her Müslüman cuma günü cuma ezanı okunduğu andan...
Zina, evlilik dışı cinsî münasebettir. Zinanın “meşrû olmayan cinsel ilişki” şeklindeki sözlük anlamıyla dinî terminolojideki...
En önemli ibâdetlerden biri olan gusül abdesti ile bilinmesi gereken konuları sizler için derlerdik. GUSÜL...
Sözlükte “dinle ilgili yeni görüş ve davranışları benimseyenler” manasına gelirken, Ehl-i sünnet alimlerince dinî terminolojide...
Dinî terminolojide , dini anlama ve yaşamada Allah’ın kitabını ve  Hz. Muhammed (sallahualeyhivesellem)in  sünnetini rehber...
İmanın altı rüknü vardır: Bunlar, Allah’a, ahirete, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere iman etmektir. Bir insanın...
DİNLERİN TASNİFİ Dinlerle ilgili ilmî araştırmalara paralel olarak dinler değişik açılardan çeşitli kıstaslara göre tasnife...
SÜTRE ; başkaları tarafından önünden geçilmesine engel olmak için namaz kılan işinin önüne koyduğu şeydir....
İslâm alimleri dinin tanımını , Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan açıklamaları ve İslâm inançlarını göz önünde...
Din insanın Yaratıcı , diğer insan ve varlıklarla İlişkilerini düzenleyen ve hayatına yön veren, onlarla...
Dini mübin , insanları güçleri nispetinde sorumlu tutmuştur. İnsanın gücünü aşan ve insanı sıkıntıya sokacak...