Renk seçin:


Tanrı Kelimesi Allah (c.c.) lafzını yerini tutar mı?

Tanrı Kelimesi Allah (c.c.) lafzını yerini tutar mı?

“Allah” lafza-i celal Allah’ın ism-i özel ismidir. Kur’an’da -besmelelerle birlikte- 2800’den fazla “Allah” ismi geçmektedir. “Allah” ismi geçmektedir. “De ki: O Allah’tır, birdir.”
“İster Allah diye çağırın, ister Rahman.. fark etmez, güzel isimler onundur.”(İsra, 17/110)

İlah ve tanrı kelimeleri, “Allah” lafza-i celalin yerini tutamaz. Bu sebeple, “tanrı” kelimesi ile “ilah” kelimesi birbirinin yerine kullanılabilir.

Bir âyet-i kerimede,

“En güzel isimler Allah’ındır. Allah’a bu isimlerle dua ediniz” (A’raf, 7/180) Ayeti Kerime Cenab-ı Hakk’ın birçok isimlerinin bulunduğuna işaret etmektedir. Her birisi güzel ve ulvî mânâlar ihtiva eden bu yüce isimlere “güzel isimler” mânâsında “esmâ-i hüsnâ” denilmektedir. Bu İlâhî isimlerden 99 ismi şunlardır:
ER-RAHMAN Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran

ER-RAHİM Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek

EL-MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı

EL-KUDDÜS Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran

ES-SELAM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan

EL-MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren

EL-MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan

EL-AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan

EL-CEBBAR İstediğini zorla yaptıran

EL-MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi

EL-HALIK Her şeyi yoktan yaratan

EL-BARİ Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan

EL-MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren

EL-GAFFAR Çok affeden

EL-KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden

EL-VEHHAB Bol bol hediyeler veren

ER-REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran

EL-FETTAH Her şeyi hikmetle açan

EL-ALİM Her şeyi hakkıyla bilen

EL-KABID İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan

EL-BASIT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten

EL-HAFID İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden

ER-RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten

EL-MUİZ İstediğine izzet veren ve şereflendiren

EL-MÜZİLL İstediğini zelil kılan

ES-SEMİ Gizli açık her sesi işiten

EL-BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören

EL-HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren

EL-ADL Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez

EL-LATİF Lutfu keremi bol olan

EL-HABİR Her şeyden haberdar olan

EL-HALİM Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden

EL-AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen

EL-GAFUR Kullarının günahlarını bağışlayan

EŞ-ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan

EL-ALİYY Her şeyiyle yüce olan

EL-KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur

EL-HAFIZ Her şeyi muhafaza eden

EL-MUKİT Her türlü mahlukata münasip rızık veren

EL-HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören

EL-CELİL Yücelik ve ululuk sahibi

EL-KERİM İyilik ve ikramı bol olan

ER-RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü

EL-MÜCİB Kullarının dualarına cevap veren

EL-VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan

EL-HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan

EL-VEDUD İtaatkar kullarını çok seven

EL-MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz

EL-BAİS Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten

EŞ-ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören

EL-HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit

EL-VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan

EL-KAVİYY Güç ve kuvveti sonsuz olan

EL-METİN Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen

EL-VELİYY Müminlerin dostu olan

EL-HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan

EL-MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen

EL-MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan

EL-MUİD Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten

EL-MUHYİ Canlılara hayat veren

EL-MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan

EL-HAYY Gerçek hayat sahibi olan

EL-KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan

EL-VACİD İstediğini bulan

EL-MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi

EL-VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan

ES-SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil

EL-KADİR Sonsuz kudret sahibi olan

EL-MUKTEDİR Her şeye gücü yeten

EL-MUKADDİM Dilediğini öne geçiren

EL-MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan

EL-EVVEL Herşeyden önce olan

EL-AHİR Herşeyden sonra olan

EZ-ZAHİR Varlığı apaçık görünen

EL-BATIN Herşeyin iç yüzünden haberdar olan

EL-VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan

EL-MÜTEALİ Ali, büyük

EL-BERR Herkesten fazla iyilik yapan

ET-TEVVAB Bütün tevbeleri kabul eden

EL-MÜNTEKİM Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran

EL-AFÜVV Kullarını çok çok affeden

ER-RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen

MALİKÜL MÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır

ZÜL-CELALİ VEL İKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi

EL-MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun

EL CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan

EL GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan

EL-MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan

EL-MANİ İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan

ED-DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan

EN-NAFİ Faydalı şeyleri yaratan

EN-NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri

EL-HADİ Kullarına hidayet veren

EL-BEDİ Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen

EL-BAKİ Varlığının sonu olmayan

EL-VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi

ER-REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran

ES-SABUR Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden

İbnî Mâce ve Tirmizi gibi hadis kitaplarında esmâ-i hüsnâ hakkında rivayet edilen hadis-i şeriflerde Peygamberimiz (asm) bu isimleri bir bir zikretmekte ve faziletini bildirmektedir. Esmâ-i hüsnânın sayıldığı hadis-i şerifin baş kısmının meali şöyledir:

“Şüphesiz, Allah’ın doksan dokuz, yüzden bir eksik ismi vardır. Muhakkak Allah tektir, tek olanı sever. Kim o doksan dokuz ismi sayarsa veya ezberlerse Cenab-ı Hak onu Cennetle mükâfatlandırır.” (İbni Mâce, Dua 10; Tirmizî, Dua 83)
Bu bilgiler ışığında “tanrı” kelimesi “Allah” lafzının yerini tutmaz. Ancak kişi isterse Allah’ı niyet ederek, bir yaratıcıyı kasdederek, İlah ya da Tanrı diyebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ