Renk seçin:


Güncel

Bakara Sûresi Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı...
Kolesterole etkisi nedeniyle en çok tartışılan gıdalardan biri olan yumurta son yıllarda “faydalı” gıdalar arasındaki...
İnsan, zaafiyetlerle dolu bir varlık… Yaratılış mâcerasında Hazret-i Âdem’le başlayan bu “insan” olma özelliğimiz, aynı...
1- Her anı yaşa. Hayatını “keşke”lerle doldurma. Bulunduğun anı en güzel bir şekilde yaşama çalış....
Bir Müslümanın her gün sabah namazına kalkmaya çalışırken karşılaştığı zorluklardan biride namaz saatlerinin değişmesidir. Bulunduğunuz...
Şeytan Allah’a ve yarattıklarına karşı kibirli olanların ilkiydi. Allah şeytana Adem aleyhisselam’a secde etmesini emrettiğinde...
Kur’an’ın her ayeti birer şifadır. Kur’anı Kerimin her ayeti her hastalık için okunabilir. Kur’an surelerinin...
İhlas: Kelime olarak, kalbini safi etmek, içten, samimi, riyasız sevgi anlamına geliyor. İhlasın terim manası...
Ölüm acı bir olay, insan da acıklı olaylar karşısında acısını yansıtan bir varlıktır. Dolayısıyla, ölüm...
Mümin bir kişin dünyalık olarak ne kadar sıkıntı çekerse çeksin ölümü temenni etmemelidir. Hz. Peygamber...
Müslüman bir kişinin Ayine katılmayıp, gezi, gözlem bilgi edinme gibi amaçlarla veya ihtiyaç ve zaruret...
Bir anne-babanın çocuğuna karşı görevlerinden birisi ona güzel isim vermektir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), bir...
İsmin çoğulu olan esmâ kelimesi ile, “en güzel” anlamındaki hüsnâ kelimesinin oluşturduğu bir sıfat tamlaması...
Cin sözlükte “örtülü ve gizli varlık, görünmeyen şey” anlamındadır. İnsanın duyu organlarıyla idrak edilemeyen bu...
“Değerli yazıcılar” anlamına gelen Kirâmen Katibîn insanların yanlarında bulunan ve onların yaptıkları işleri amel defterine...
Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz aksırdığı zaman, el-hamdülillah...
İslâm, boşama hakkını erkeğe vermiştir. Zira boşama gibi yuvayı bir anda yıkma selâhiyeti, çoğu zaman hissî...
Çocuklarda teknolojinin olumsuz etkileri fiziksel ve psikolojik sağlık noktasında kendini çok net gösterebiliyor. Onları olumsuz...