Renk seçin:


Güncel
İslâm, boşama hakkını erkeğe vermiştir. Zira boşama gibi yuvayı bir anda yıkma selâhiyeti, çoğu zaman hissî...
Çocuklarda teknolojinin olumsuz etkileri fiziksel ve psikolojik sağlık noktasında kendini çok net gösterebiliyor. Onları olumsuz...
Adıyaman’da, geçimini çöplerden hurda toplayarak sağlayan ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Suriyeli Zekeriya Tutüncü,...
“Allah” lafza-i celal Allah’ın ism-i özel ismidir. Kur’an’da -besmelelerle birlikte- 2800’den fazla “Allah” ismi geçmektedir....
Vahiy meleği Cebrail aleyiselam Hz. Muhammed (Sallallahualeyhiveselleme) gelmiş ve İslam ve ihsanın ne olduğunu öğretmiştir....
Fıkıh&Hadis
İslâm, boşama hakkını erkeğe vermiştir. Zira boşama gibi yuvayı bir anda yıkma selâhiyeti, çoğu zaman hissî...
Sürekli devam eden abdest bozucu hallere özür denir. Örneğin , idrarını tutamama, devamlı gaz çıkarma,...
Mezhep sözlükte “gidilecek yer, gidilecek yol, görüş, doktrin ve akım”gibi mânalara gelir. Bir terim olarak...
“Allah” lafza-i celal Allah’ın ism-i özel ismidir. Kur’an’da -besmelelerle birlikte- 2800’den fazla “Allah” ismi geçmektedir....
Cuma sûresinin 9. âyetinde beyan buyrulduğu gibi, her Müslüman cuma günü cuma ezanı okunduğu andan...
Güncel Konular
İslâm, boşama hakkını erkeğe vermiştir. Zira boşama gibi yuvayı bir anda yıkma selâhiyeti, çoğu zaman hissî...
Sürekli devam eden abdest bozucu hallere özür denir. Örneğin , idrarını tutamama, devamlı gaz çıkarma,...
Çocuklarda teknolojinin olumsuz etkileri fiziksel ve psikolojik sağlık noktasında kendini çok net gösterebiliyor. Onları olumsuz...
Adıyaman’da, geçimini çöplerden hurda toplayarak sağlayan ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Suriyeli Zekeriya Tutüncü,...
Mezhep sözlükte “gidilecek yer, gidilecek yol, görüş, doktrin ve akım”gibi mânalara gelir. Bir terim olarak...
“Allah” lafza-i celal Allah’ın ism-i özel ismidir. Kur’an’da -besmelelerle birlikte- 2800’den fazla “Allah” ismi geçmektedir....
Güncel
İslam dininin ana kaynaklarından biri olan Kur’an-ı Kerimi açıklmayı ve yorumlamayı ifade eden (Arapça: علم التفسير; İlm ut Tefsir), Dini mübini İslam terimidir. Tef’il babında ‘el-Fesr’ masdarından yorumlamak, açıklamak manalarına gelen bir sözcüktür. Eşanlamlı kelimesi te’viletek (yorumlamak) tir. Kur’an-ı Kerimin...
İslâm, boşama hakkını erkeğe vermiştir. Zira boşama gibi yuvayı bir anda yıkma selâhiyeti, çoğu zaman hissî hareket edebilen kadına verilemezdi. Şayet erkeğe ait bu hak aynı şekilde kadına da verilmiş olsaydı,...
Çocuklarda teknolojinin olumsuz etkileri fiziksel ve psikolojik sağlık noktasında kendini çok net gösterebiliyor. Onları olumsuz...
Adıyaman’da, geçimini çöplerden hurda toplayarak sağlayan ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Suriyeli Zekeriya Tutüncü,...
“Allah” lafza-i celal Allah’ın ism-i özel ismidir. Kur’an’da -besmelelerle birlikte- 2800’den fazla “Allah” ismi geçmektedir....
Peygamberlere vahiy getirmekle görevli dört büyük melekten birinin adıdır. Kur’ân’da bu meleğin ismi Cibrîl, Rûhu’l-Kudüs,...
İslâm, boşama hakkını erkeğe vermiştir. Zira boşama gibi yuvayı bir anda yıkma selâhiyeti, çoğu zaman hissî hareket edebilen kadına verilemezdi. Şayet erkeğe ait bu hak aynı şekilde kadına da verilmiş olsaydı,...
Sürekli devam eden abdest bozucu hallere özür denir. Örneğin , idrarını tutamama, devamlı gaz çıkarma,...
Mezhep sözlükte “gidilecek yer, gidilecek yol, görüş, doktrin ve akım”gibi mânalara gelir. Bir terim olarak...
“Allah” lafza-i celal Allah’ın ism-i özel ismidir. Kur’an’da -besmelelerle birlikte- 2800’den fazla “Allah” ismi geçmektedir....
Cuma sûresinin 9. âyetinde beyan buyrulduğu gibi, her Müslüman cuma günü cuma ezanı okunduğu andan...
Vahiy meleği Cebrail aleyiselam Hz. Muhammed (Sallallahualeyhiveselleme) gelmiş ve İslam ve ihsanın ne olduğunu öğretmiştir. Hadisi Şerifte şöyle buyrulmaktadır.“Vahiy meleği Cibrîl, bir gün dini öğretmek üzere Hz. Muhammed(Sallallahualeyhiveselleme)’e gelmiş, ona...
Akîde, sözlükte “gönülden bağlanılan, düğüm atmışçasına sağlam inanılan şey” demektir. Dinî literatürde akîde, “inanılması zorunlu...
Selefiyye nedir ? Sözlükte selef “önceki nesil”, selefiyye de “bu nesle mensup olanlar” manasına gelir...
Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Erham Mete Hoca efendinin Diyenet Tv’deYayınlanmış Olan Mukabele Programı. Tıklayınız..